Europos Sąjungos teisės aktai

 • Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/94/EB „Dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam“, 2008 m. spalio 22 d.
 • Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 „Dėl bankroto bylų“, 2000 m. gegužės 29 d.

Lietuvos teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216, 2001 m. kovo 20 d. (Žin., 2001, Nr. 31-1010).
 • Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. VIII-270, 1997 m. birželio 17 d. (Žin., 1997, Nr. 64-1500).
 • Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. I-2880, 1992 m. rugsėjo 15 d. (Žin., 1992, Nr. 29-843).

 • Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-978 , 2010 m. liepos 2 d. (Žin., 2010, Nr. 86-4529).

 • Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas Nr. IX-218, 2001 m. kovo 20 d. (Žin., 2001, Nr. 31-1012).

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 41 „Dėl restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 2011 m. sausio 17 d. (Žin., 2011, Nr. 8-325).

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 831 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektu sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“, 2001 m. liepos 3 d. (Žin., 2001, Nr. 58-2090). (pakeitimas )

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 239 „Dėl Kreditorių reikalavimų, kylančių iš piniginių prievolių, atsisakymo, vykdymo terminų atidėjimo ir piniginės prievolės pakeitimo kita prievole, kai įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, kai bankrutuojanti įmonė sanuojama arba su ja sudaroma taikos sutartis, taisyklių patvirtinimo“, 2002 m. vasario 15 d. (Žin., 2002, Nr. 17-686).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-281 „Dėl Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo, įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo ir restruktūrizavimo administravimo paslaugų teikimo laikinumo vertinimo taisyklių bei Teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių patvirtinimo“, 2011 m. balandžio 29 d. (Žin., 2011, Nr.55-2661).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-266 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 4-108 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“, 2011 m. balandžio 28 d. (Žin., 2011, Nr.53-2558).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-887 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“, 2010 m. gruodžio 2 d. (Žin., 2010, Nr.143-7339).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-886 „Dėl restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 2010 m. gruodžio 2 d. (Žin., 2010, Nr.143-7339).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-637 „Dėl administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 2008 m. gruodžio 9 d. (Žin., 2008, Nr. 145-5839).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-376 „Dėl teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių patvirtinimo“, 2006 m. spalio 10 d. (Žin., 2006, Nr. 110-4180) (pakeitimas 1) (pakeitimas 2) (pakeitimas 3).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-107 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 2007 m. kovo 23 d. (Žin., 2007, Nr.37-1381; Nr.40) (pakeitimai).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-377 „Dėl bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 2006 m. spalio 10 d. (Žin., 2006, Nr. 110-4181).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-269 „Dėl įmonių bankroto administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 2008 m. birželio 26 d. (Žin., 2008, Nr. 75-2974).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-108 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“, 2007 m. kovo 23 d. (Žin., 2007, Nr. 40-1504) (pakeitimai).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-366 „Dėl teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo taisyklių patvirtinimo“, 2009 m. liepos 20 d. (Žin., 2009, Nr. 89-3818).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-194 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą pateikimo ir skelbimo taisyklių ir duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“, 2005 m. gegužės 10 d. (Žin., 2005, Nr.61-2168).

 • Rekomenduojamos prašymų skelbti duomenis leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ formos:

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 241 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios įmones, banko ir restruktūrizuojamos įmones ataskaitų formų patvirtinimo“, 2001 m. liepos 30 d. (Žin., 2001, Nr. 67-2453) (pakeitimai).

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 410 „Dėl ūkio ministro 2001 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 241 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės, banko ir restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“, 2002 m. lapkričio 18 d. (Žin., 2002, Nr. 112-5025). rekomendacija dėl duomenų apie bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytynių turto skelbimo

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-443 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 241 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės, banko ir restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų bei duomenų apie bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytinių turto formų patvirtinimo“ pakeitimo“, 2005 m. gruodžio 23 d. (Žin., 2005, Nr. 152-5615)

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 685 „Dėl Garantinio Fondo steigimo“, 2001 m. birželio 7 d. (Žin., 2001, Nr.50-1753).

 • Informacija norintiems įgyti administratoriaus kvalifikaciją: